Ankara Hakkında

Ankara ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar, yöredeki yerleşmelerin tarih öncesine kadar indiğini göstermektedir. Hitit eserlerinde sık rastlanan Ankuwa şehri muhtemelen bugünkü Ankara kentinin bulunduğu yerdir. Ankara’nın kent olarak ilk kuruluşu Frigya dönemidir. Frigya’nın başkenti Gordion İç Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisidir. Efsanelere göre, Ankara şehrini büyük Frigya kralı Midas kurmuştur. Frigler, buraya “gemi çapası”anlamına gelen Ankyra adını vermişlerdir.

Frigya devletinin yıkılmasından sonra Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatlar, Roma İmparatorluğu, 11. yüzyılın sonlarında Anadolu topraklarına girmeye başlayan Selçuklu Türkleri 1073 yılında kenti fethederek Bizans egemenliğine son vermişler ve son olarakta Osmanlılar tarafından Anadolu’nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede kent Türk Beylikleri, Bizans ve Moğol egemenliği altında değişik dönemler yaşamıştır. 1300 yılından sonra Ahi merkezlerinden biri olarak ticari işlevlere sahip olan Ankara, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. 1920 tarihinden sonra Kurtuluş Savaşı’nın idare edildiği bir merkez olarak, adı Milli Mücadele’nin sembolü haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Ankara’nın 25 ilçesi bulunmaktadır.

Yemeklerimiz

Muzelerimiz